Ajankohtaista

Sääntömääräinen syyskokous pidetty, henkilövalinnat

Syyskokous 3.11.2020
Päijät-Hämeen Mobilistien syyskokous pidettiin koronapandemian varjostamana Orimattilan hallilla. Osallistujia oli 33 jäsentä.
Mobilistien puheenjohtaja Matti Pikkarainen avasi kokouksen toivottaen jäsenet tervetulleiksi kokoukseen. Syyskokouksen puheenjohtajaksi valittiin Markku Klemola ja sihteeriksi valittiin Seija Syvänen. Pöytäkirjan tarkastajiksi ja äänten laskijoiksi valittiin Hannu Hietala ja Eero Volanen. Syyskokouksessa käsiteltiin sääntömääräiset asiat, kuten toimintasuunnitelma, talousarvio ja henkilövalinnat.
Seija Syvänen esitteli hallituksen ehdotuksen toimintasuunnitelmaksi vuodelle 2021. Toimintasuunnitelma hyväksyttiin muutoksitta.
Pentti Pihlaja-Kuhna esitteli talousarvion vuodelle 2021, kokous hyväksyi sen muutoksitta. Päätettiin, ettei johtokunnan puheenjohtajalle ja muille jäsenille makseta kokouspalkkioita. Matkakorvaus on 0,22 eur/km. Tilintarkastajille maksetaan kohtuullisen laskun mukaan.
Päätettiin pitää 2021 jäsenmaksu entisen suuruisena, eli jäsenmaksu on 40 euroa.
Puheenjohtajaksi vuodelle 2021 valittiin Matti Pikkarainen.
Erovuoroisista hallituksessa jatkaa Pentti Pihlaja-Kuhna ja Seppo Rantanen, erovuoroisen Heikki Toivasen tilalle valittiin Jorma Päivärinta.
Toiminnantarkastajiksi vuodeksi 2021 valittiin Pekka Vahter ja Hannu Mero. Varamiehinä jatkavat Matti Eskola ja Timo Niemelä.

Päätettiin, että hallitus nimeää kerhon viralliset edustajat SAHK:n kokouksiin tapauskohtaisesti.
Seuraavaan SAHK:n syyskokoukseen 14.11.20 Kuopioon lähtevät Juha Suomi, Matti Pikkarainen, Antti Vähälä ja Seija Syvänen.
Muissa asioissa ei ollut käsiteltävää. Kokouksen lopuksi puheenjohtaja Markku Klemola kiitti osallistujia aktiivisesta kokouksesta ja runsaasta osanotosta.
Seija Syvänen ja Pentti Pihlaja-Kuhna