Tapahtumat

Sääntömääräinen kevätkokous hallilla Orimattilassa

Käsitellään sääntöjen määräämät asiat-
Muissa asioissa uusien sääntöjen käsittely ja hyväksyminen
Sääntömääräinen kevätkokous 20.2.2018

1 § Kokouksen avaus
2 § Valitaan kokoukselle
- puheenjohtaja
- sihteeri
- 2 pöytäkirjan tarkastajaa ja 2 ääntenlaskijaa
3 § Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
( säännöt 11§: kevätkokous helmikuussa johtokunnan lähemmin määräämänä aikana. Kutsu väh. 2vko ennen kokousta, Vellamobiili 4/201.)
4 § Hyväksytään kokouksen työjärjestys
5 § Esitetään tilinpäätös, toimintakertomus ja toiminnantarkastajien lausunto.
6 § Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille.
7 § Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat = uusien sääntöjen käsittely ja hyväksyminen sekä jäsenten tekemät kirjalliset esitykset.
8 § Kokouksen päättäminen.