Tapahtumat

Sääntömääräinen syyskokous hallilla, pidetään KORONA suosituksilla

Hallitus on päättänyt että kokous pidetään, huomioiden koronasuositukset
Kokouksessa on maskipakko, maskeja jaossa tullessa. Maskin voi ottaa kahvihetkeksi pois.


Sääntömääräinen syyskokous
Käsitellään sääntöjen määräämät asiat:
Yhdistyksen syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
1. kokouksen avaus
2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa
3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
4. hyväksytään kokouksen työjärjestys
5. vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä jäsenmaksujen suuruudet seuraavalle kalenterivuodelle
6. päätetään hallituksen puheenjohtajan ja muiden jäsenten palkkiot ja matkakorvaukset sekä toiminnan-/tilintarkastajien palkkiot seuraavaksi kalenterivuodeksi.
7. valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet erovuoroisten tilalle.
8. valitaan yksi tai kaksi toiminnantarkastajaa ja varatoiminnantarkastajaa taikka yksi tai kaksi tilintarkastajaa ja varatilintarkastajaa
9. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.
10. Kokouksen päättäminen
Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen kevät- tai syyskokouksen käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.